vonzeromagia

 

 

<

Aura-tisztítás

http://www.karcsusitunk.hu

     
Linkek
     

 
     
Hírek/Cikkek
Hírek/Cikkek : Világ Egyetlen Működővé Tett Piramisa

Világ Egyetlen Működővé Tett Piramisa

Amit biztosan tudni lehet az annyi, hogy valami csodálatos dolog történhetett bennük, mert különben miért mozgattak volna meg annyi millió tonna követ.

 

 

 

 
 

Az egyiptomi piramisok a leghíresebbek, de vannak más országokban is, például Mexikóban és Kínában. Pontos adataink nincsenek arról, hogy mikor, kik és hogyan építették őket. Azt is csak találgatjuk, hogy mi lehetett megépítésük valódi célja. Olyan kultúrtörténeti korszakokból származnak, amelyekről nem állnak rendelkezésünkre megbízható adatok.

Az utóbbi kétszáz évben sok száz híres tudós vizsgálta a piramis-hatást. Körülbelül ugyanennyi elmélet is született a feltételezett egykori működést illetően. Egyetlenegy ponton egyezik az elméletek többsége: a csoda minden bizonnyal azzal kapcsolatos, hogy a piramisok valaha működő szerkezetek voltak, amelyek Életenergiát sugároztak. Az Életenergia pedig csodákra képes.

Mi is az Életenergia? Az Életenergia az az erő, amelytől létrejön az Élet. Nem evilági, azaz nincsenek materiális jellemzői, mint a fizikai energiáknak (pl. hőenergia, mozgási energia, elektromagnetikus energia). A dialektikus materializmust kivéve minden filozófiai irányzat és minden vallás egyetlen központi témája az Életenergia. Egyébként a materializmus sem kivétel, mert az semmi másról sem szól, mint az Életenergia és Isten tagadásáról. Az utóbbi száz évben könyvtárakat megtöltő ismeretanyagot halmozott fel az emberiség erről a "minden csoda forrásáról". Sajnos ennek nagy részéről a kommunizmus jóvoltából mi lemaradtunk. Azt is mondhatjuk, hogy minden "csoda" az Életenergia nagyszerű műve.

Az öt világvallásban az Életenergiát a Hinduk Kundalíni energiának, a Buddhisták Chi-nek, mi Keresztények Isteni erőnek, a Mohamedánok Allah áldásának, a Shintó vallásban Shinti ereje-ként hívják.

Az egyiptomi Kopt és a piramisokat kutató több ezer tudós Piramis-energiáról beszél, a modern kutatók Orgone energiát emlegetnek, a múlt századiak Od-nak hívták. A hidegháború alatt az oroszok jártak elöl az Életenergia tudományos kutatásában - teljes titokban, hiszen hivatalosan tagadták létezését - és Bio-plazma energiának hívták, hívják. A misztikusok Ether-t emlegetnek, az alkimisták Effluviát.

Az Életenergiáról a mi keresztény bibliánk azt állítja, hogy "omniprezens" és "omnipotens". Ez azt jelenti, hogy mindenhol jelenlévő és minden csodára képes.

Bolygónk egy óriási Életenergia generátor, ezért nőnek a növények. A kozmosz pedig egy végtelennek tekinthető Életenergia generátor, azért van a gondolat. A gondolat kozmikus eredetű, a biológiai Élet pedig a mi esetünkben a Föld bolygó áldása. A kozmoszt és a földet összekötő univerzális szimbólum pedig a templom. Minden templomot egyetlen céllal emelt az emberiség: közelebb akart kerülni általa Istenhez, a minden csodára képes Isteni Erőhöz.

Azok a templomok világszerte, amelyeket olyan mesterek emeltek, akik tudták a dolgukat, zarándokhelyekké váltak, mert az odalátogatók gyógyultak a látogatásaik során, félelmeiktől szabadultak meg, néhány beteg pedig spontán gyógyult, azaz rendre csodák is történtek.

Az Életenergiát bizonyos mértani formák vonzzák, bizonyosak taszítják. A legősibb ismert geometria a piramis-forma. A piramis pontos tájolása, nagyon szigorúan meghatározott arányai, dőlésszögei azok, amelyek elméletileg létrehozzák ezt a hatást. Az utóbbi száz év kutatásai azonban további "eszközös" lehetőségeket tártak fel és bizonyítottak, amelyek segítségével a piramis-hatást nagymértékben fokozhatjuk, ami természetesen műszerekkel mérhető is. Minél nagyobb egy térben az Életenergia sűrűsége, annál nagyobb az elektromagnetikus térerő, amelyet nano-Tesla egységekben mérhetünk. Az Életenergiát műszeresen kimutatni nem lehet, csak úgynevezett indirekt mérésekkel lehet igazolni. Azt is bizonyították a tudósok, hogy minél sűrűbb az illető térben az Életenergia, annál erősebb a levegő ionizációja, ami szintén mérhető. Tudható és bizonyított továbbá, hogy az Életenergia fokozott jelenléte esetén a közvetlen környezet rezgéstartománya leszűkül 0.0 - 12.0 Hz-re, amely a gyógyító frekvencia tartomány. Ez azt jelenti, hogy az Életenergia kitaszít minden rezgést a templomból, ami nem gyógyító. A környezetünk normális rezgés tartománya a műszerek szerint 0.0 - 500 Hz-ig terjed.

Van még egy nagyon régről ismert jelenség. Egy bizonyos Életenergia sűrűség minden mágnes nélkül eltéríti az iránytűt. Az a több százéves tapasztalat, hogy a 20 fokos kitérés esetén már erős a gyógyító hatás. Az igazán sűrű terekben szinte "tapintható" a levegő, és az iránytű megbolondul. Észak felé mutatja a déli pólust. Az ilyen térben tartózkodó ember megtapasztalhatja saját bőrén az Isteni erő gyógyító és üdítő hatásait.

Azt mondják, abban a térben, ahol az iránytű megbolondul, az ember nem öregszik, hanem fiatalodik

 

A Világ Egyetlen Működővé Tett Piramisa Magyarországon, Kiskunfélegyházán van.

A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület megalakulásakor azt tűzte ki céljául, hogy megismertesse az emberekkel az Életenergia csodáját. Teszi ezt azért, mert nagyon kevesen tudják, hogy minden testi és lelki gyógyulás az Életenergiából ered. A holisztikus gyógyítók tudják és vallják, hogy bármilyen orvosi vagy természetgyógyászati beavatkozás csak akkor járhat eredménnyel, ha a gyógyító munka így, vagy úgy helyreállította az Életenergia egyensúlyát a testben. Az Életenergia egyensúlyának leghatékonyabb helyreállítása az, amikor a beteg, vagy a rosszkedvű ember olyan térben tartózkodik, amelyben az Életenergia sűrűbb, mint általában. A gyógyító beavatkozások sokkal hatékonyabbak az ilyen különleges helyeken.

A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület rendelkezik azzal a technológiával, amely segítségével bármilyen teret Életenergiával telíthetünk, és képesek vagyunk a telített teret tovább sűríteni olyan mértékben, hogy "megbolondul" az iránytű.

2004 januárjában értesültünk arról, hogy az eredetileg disco-nak épített kiskunfélegyházi piramisépület eladó. Megvizsgáltuk, felmértük, és kiderült, hogy a Gízai Keopsz Piramis pontos 1:12 kicsinyítése, tökéletes precizitással tájolva. Ez már önmagában elegendő volt, hogy jobban érdekeljen minket, mint bármi más. Egy hét múlva birtokon belül voltunk, és elkezdődtek a műszeres mérések.

A Piramis kertjében elhelyezett táblán megtekinthető a teljes, tudományos igényességgel elkészített mérési jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv része egy grafikon, amely megmutatja a Piramis térerejének adatait az Életenergiát sűrítő berendezésünk betelepítése előtt, és után. Keresse a táblát!

Azért telepítettük berendezéseinket ebbe a piramisba, mert ezzel megteremtettünk egy, a világon egyedülálló csodát. Ilyen Életenergia sűrűséget ismereteink szerint sehol a világon sem találunk. Ennek egyenes következménye a gyógyító erő. A gyógyító erő három tényező együttes hatásaként jön létre.

  • Frekvencia tartomány: 0.0 - 12.0 Hz között kell ingadoznia szakadatlanul, mindig változva, de a felső határt csak nagyon ritkán hagyhatja el, és rövid időre. Például, ha egy repülő száll az épület felett, az másodpercekre megzavarhatja, de utána azonnal helyreáll.
  • Térerő. A gyógyító térerő már 10 nano-Tesla esetében is jelentős. A jelenleg ismert, méreg drága házi szerkezetek maximum 20 nano-Tesla értékeket produkálnak. A gyógyító térerő felső határa 500 nano-Tesla. Ezen érték felett kevés az adat, mert senki sem tudja létrehozni. Minél magasabb az érték 500 nano-Tesláig, annál jobb. Olyan ez, mint a 20 wattos villanykörte fényereje és 5 darab 100 wattos villanykörte fényereje. A térerő jelenlétét mutatja a központi kondenzátoron elhelyezett iránytű kitérése. A 180 fokos kitérés a maximum, ekkor mondjuk, hogy a nyugalomban lévő iránytű "megbolondult".
  • Fluxus állandóság. Ez az adat azt mutatja meg, hogy a térerő milyen mértékig ingadozik. Minél egyenletesebb és kisebb az ingadozás, annál jobb. Az Életenergiát a Föld lökéshullámokban ontja. Ezért van, hogy a természetes zarándokhelyeken nem mindig van térerő. Van úgy, hogy napokig semmi sincsen, és hiába volt az utazás. A fluxus állandóságát mutatja az iránytű, amelyet a központi kondenzátoron helyeztünk el. Amikor a nyugalomban lévő iránytű mutatója megmozdul, az azt jelzi, hogy változott a térerő, megdőlt a fluxus állandóság.

Mit tud a Piramis?

Mindazok számára, akiket vonz és értik a tudományos megközelítést, ajánljuk, hogy keressék a Piramis kertjében elhelyezett táblát, amely a teljes mérési jegyzőkönyvet tartalmazza.

Mindazoknak, akik nem a tudomány emberei, a következőket mondhatjuk:

  • A Piramisban az erőterek átlagos frekvenciatartománya: 2,5 - 9,5 Hz.
  • A Piramisban az átlagos mágneses erőtér: 100 - 200 nTesla.
  • A Piramisban a Fluxus állandóságot a központi kondenzátoron elhelyezett nyugalomban lévő és "megbolondult" iránytű mutatja, ami magáért beszél. Az ott lévő iránytű azt állítja, hogy a Piramishoz képest Szeged északra van, pedig valójában délre fekszik. Amennyiben megnézzük a központi kondenzátortól néhány méter távolságra elhelyezett iránytűt, tapasztalhatjuk, hogy az mutatja a helyes irányt. Azt is érdemes figyelni, milyen mozdulatlan az iránytű mutatója. Ez a fluxus állandóság.

Ennyit a tudományról. A Piramis energiája gyógyít, megszünteti a félelmet, és optimistává tesz. Figyeljük meg, miközben bent üldögélünk, hogy elkezdenek bizseregni és melegedni azok a testrészeink, amelyek betegek. Azt is figyeljük, hogy kellemes derű száll ránk, és képtelenség félni a Piramisban.

Milyen jó lenne beköltözni a Piramisba!

Hogyan lehetne hazavinni ezt az Életenergiát?

Mi tudható még erről a csodáról?

Beköltözni a Piramisba sajnos nem lehet, de rendszeresen látogatni igen! A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület tagjai számára lehetőséget biztosítunk tervezett éjszakai meditációkra előzetes egyeztetés után. Bárki tagja lehet az Egyesületnek, aki egyetért célkitűzéseinkkel és vállalja, hogy betartja az alapszabály rendelkezéseit. Munkatársaink készséggel rendelkezésére bocsátják az Egyesület alapszabályát, amelynek tanulmányozása után aláírhatja a belépési nyilatkozatot.

A Piramis minden nap nyitva tart 10 órától 20 óráig. Csoportok jelentkezése esetén biztosítunk helyet előzetes egyeztetés alapján!

A Piramis pontos helye és megközelíthetősége: kiskunfélegyháza határában az 5-ös út körforgalmánál. Megközelíthető az 5-ös úton Budapestről Szeged felé. A leggyorsabb út az M5 autópályán Budapestről. Az M5 legvégénél balra Szeged felé. Ez a bekötőút egyenesen nekimegy a Piramisnak, illetve az említett körforgalomnak.

Ön mégis hazaviheti az Életenergiát! Részletesebb ismertetés a Frigyláda és hajszálgép oldalon!

 
Kiskunfélegyháza határában az 5-ös út körforgalmánál

 

Béky László professzor, természetgyógyász, az Auratermészetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ vezetőjének véleménye a Kiskunfélegyházi Piramisban töltött idő után

"Ha megnézzük, akkor olyan fél-1Hz-2 Hz-es tartományt lehet mérni, ami önmagában egy paraszimpatikus állapot. A belső rendnek, a békének, a nyugalomnak, az önmagunkra találásnak ez a herz felel meg legjobban. Én magam is lent voltam, kíváncsi voltam erre a Kiskunfélegyházi dologra - Harsányi doktor úrral lementem - fél herzet mértünk.

Hát én nem árulok el titkot, énnekem a szememből kicsordult a könny, olyan belső nyugalom áradt el rajtam, végtelen belső boldogság és tisztaság. És az ember amikor ezeket a feszültségeket - amikkel akarva-akaratlanul szennyezi saját magát, mert hisz ez az élet - és ezeket le tudja tenni, ez azt jelenti, hogy egy kicsikét önmagára talál."

 

     
Tartalom

VARÁZSLATOK

VONZERŐ

ÉRZELMEK

HÍREK-CIKKEK

 

     

     
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
     

Fáj a hátad  ?

masszázs

 
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     

A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!    *****    Kérdezõ horoszkóp, kötetlen beszélgetés mobilon, vagy messengeren, skypeon 5000 Ft. Szeretettel várlak! Kattints hívj!!!    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.